ved henting

I forbindelse med oppgradering av veien utenfor restauranten må samtlige kunder parkere på nedsiden av bygget (ved Tarim).

Beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.